Notice: Undefined variable: dev in /www/webvol3/14/wyxp3l9vtchx0ut/matrixeducationnordic.com/public_html/include/head.php on line 30
Matrix Education

Integritetsmeddelande

1. Personuppgiftsansvarige

L’Oréal Sverige AB, org. nr 556048-3314, Box 15 222, 167 15 Bromma, Sverige

2. Syfte och rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter

Syfte med uppgiftsbehandlingen: Webbplatsen sparar data genom kontaktformulär kopplat till bokning av utbildningar. Datan används för att hålla koll på vem och hur många som är bokade för varje tillfälle med en möjligheten att kontakt närvarande personer för bekräftelser, biljetter, extra information och eventuella förändringar.

Rättslig grund för uppgiftsbehandlingen: fullgörande av avtal (genomföra utbildningar)

3. Mottagare av personuppgifterna

Det nordiska Matrix Education brandteamet kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer inte att delas med andra brands eller juridiska enheter. Vi kan använda externa byråer, vilka agerar på våra vägnar, som anpassar den kommunikation som riktar sig till dig, men endast inom ramen för ovan angivna syfte.

4. Lagringstiden

Personuppgifter som du lämnar i samband med din bokning av utbildningstillfälle lagras tills dess att ditt konto raderas eller vid 24 månaders inaktivitet.

5. Dina rättigheter och hur du utövar dem

Rätt till tillgång/rättelse/radering/och rätt att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig samt att få dina personuppgifter korrigerade. För att göra detta, vänligen kontakta oss enligt via e-post på kontakt@loreal.com. Du kan återkalla ditt samtycke för uppgiftbehandling baserad på samtycke och kan få dina personuppgifter borttagna eller raderade. För att göra detta, vänligen kontakta oss enligt via e-post på kontakt@loreal.com. Notera att i så fall kommer eventuella bokade hudvårdkonsultationer att avbokas och din profil och/eller konto att raderas. Du kan när som helst välja att avprenumerera dig från våra nyhetsbrev genom länken längst ner på alla e-post.

Rätt till dataportabilitet Du har rätt att flytta, kopiera eller överföra uppgifter från vår databas till en annan (med vissa begränsningar). För att göra detta, vänligen kontakta oss enligt via e-post på kontakt@loreal.com. Vi skickar dig en översikt över de personuppgifter vi har registrerat hos dig via mail. För att hantera din förfrågan kan vi kräva bevis på din identitet

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet Du har rätt att lämna in klagomål med anledning av behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.se.

6. Dataskyddsombuds kontaktuppgifter

Har du ytterligare frågor eller önskar fler information, kan du kontakta vår nordiska dataskyddsombud på nordicdpo@loreal.com.

7. Mer information

Läs mer om behandlingen av dina personuppgifter i vår Integritetspolicy som finns här.